D7:131


(Rubrik:) Hogsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lille Liuna cronehemman  1
B.        Östergierdet vthsäde         15 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde      15 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                     30 laß
E.         En trägård.
            Nödtorfftigh skog och vth marck
            fins till förbemälte Lille Tiuna.

R.        Vtaff denne kiälla haffuer
            Skena fluvius sit vrsprungh,
            huilken löper neder gienom
            Bobergz häradt vtij Norköpingz
            åen.

(Karttext:)

Hård waldz eng
Hård waldz engh
Betes haga
Öriord
Öriord
Betes hage
Hård waldz engh.