D7:132-133


(Rubrik:) Hogsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Kraksta cronehemman  1 1/2, frelsehemman 2
            cronevthiorder    5, frelsevthiord    1.
1.         Frelsehemman 1, hafuer i byemål 131
            aln bred åker.  
B.        Wästergierdet vthsäde      13 1/2 tunna
C.        Östergierdet vthsäde         8 1/4 tunna
D.        Engh till höö                     26 laß

E.         Jbidem frelse vthiord 1, byemål 24 alna bred
            åker.
B.        Wästergierdet vthsäde       2 1/4 tunna
C.        Östergierdet vthsäde         1 1/4 tunnor
D.        Eng till höö                       5 laß

2.         Jbidem frelsehemman 1, byemål 120 alna
            bred åker.
B.        Wästergierdet vthsäde       12 1/2 tunnor
C.        Östergierdet vthsäde         9 1/2 tunnor
D.        Engh till 24 laß höö.

3.         Cronehemman 1/2, rentar 5 tunner korn,
            byemåll 49 allna bred åker.
B.        Wästergierdet vthsäde       5 1/2 tunnor
C.        Ostergierdet1 vthsäde        4 tunnor
D.        Engh till höö                      12 laß

4.         Jbidem cronehemman 1, rentar 8 tunnor,
            hafuer i byemål 99 alna bred åker.
B.        Wästergierdet vthsäde       10 1/4 tunnor
C.        Östergierdet vthsäde          8 tunnor
D.        Engh till 20 laß höö.

F.         En vthiord i Wästergierdet vthsäde   1 tunneland
            till Torp folio 142.
G.        Jbidem vthiord til Torp i Östergierdet
            vthsäde                             1 1/4 tunnor
H.        Eng jbidem till 6 las höö, folio 142.
I.          En vthiord til Klåckaregården, vthsäde 1 1/4 tunnor
K.        En vthiord till Grönelund, vthsäde            3/4 tunnor
            folio 143.
L.         En vthiord till Bockegården                  2 tunnor
            folio 134.

D.        Vthi engen hafuer Torp tuenne tee-
            gar till 2 las höö, folio 142.
D.        Grönelund hafuer en teeg til 1 laß höö,
            folio143.
D.        Storegården i Bocketorp en teeg til sitt lil-
            le bord    til 1 laß höö.
D.        Lille gården i Bocketorp, hafuer i denne
            engen all sin eng til höö        6 laß

            Till Klåckarebordet ähr och någre teeger
            til 1 1/2 laß höö, folio 129.

(Karttext:)

Hård waldz engh
Leer blandat jord.
Hård waldz engh.                                
1 D.v.s. Östergierdet