D7:134


(Rubrik:) Hochsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Bocketorp cronehemman  1 1/2
1.         Cronehemman     1           
B.        Östergierdet vthsäde          9 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde       6 tunnor
D.        En åker jbidem                  2 tunnor
E.         Engh till    16 laß höö.
            Detta hemman hafuer en vthiord i Kråksta,
            folio 133. Vthsäde             2 tunnor
            Jbidem en engh till 6 laß höö som
            lyder till cronegården, numero 2 L, D.
            Jbidem en engh till    1 laß höö
            till cronegården här numero 1.

2.         Cronehemman     1/2  
F.         Östergierdet vthsäde         3 1/2
G.        En åker jbidem till              2 tunnor
H.        Wästergierdet vthsäde       3 tunnor
I.          En åker jbidem vthsäde     1 1/2 tunnor

            Engen fins igen på nästa blad,
            folio 133 et littera D.
            Jbidem en vthiord til 2 tunnor, vthsäde
            sub littera L.
            Tompter och vthiorder i Hoghsta1, 128.

            Vthiorder hijt transporterade som lyda Bocke-
            gården till.
J. Hogsta en tompt, 3/4 tunneland, folio 128, littera I.
Jbidem en tompt, vthsäde 1 tunna                 littera K.
Jbidem en liten engh        till 3 laß hoo2         littera L.
Jbidem en åker, vthsäde                      1/2 tunna folio <...>
En vthiord till Bocketorp i Kumbleby, folio 141, littera E.
Vthsäde                                                       2 tunnor

(Karttext:)

Tomptehage
Hård waldz eng

1 I marginalen tillagt folio et litera der till att finna
2 D.v.s. höö