D7:135


(Rubrik:) Hogsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Gulstigen cronehemman     1/2
B.        Östergierdet vthsäde          8 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde       7 tunnor
D.        Engh till    20 laß höö.
            Här till ähr nödtorfftigh vth-
            mark och skogh till wedebrand
            och giersle.

(Karttext:)

Örjord
Örjord
Hard waldz eng
Hårdwaldz eng
Sank kiär engh eller måße.