D7:136-137


(Rubrik:) Hoghsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Liuna cronehemman  3
            Alle lijke store i alle qualiteter och legenheeter.
1.         Cronehemman    1, rentar 10 tunnor korn,
            hafuer i byemål 16 alna bred åker.       
B.        Östergierdet vthsäde                  11 1/4 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde               11 tunnor
D.        Engh till höö                              30 laß

2.         Jbidem cronehemman    1, rentar 10 tunnor korn,
            ähr lijka stort i alle lägen heeter som förbemält
            ähr.

3.         Cronehemman jbidem    1, rentar 10 tunnor korn,
            quo ad qualitatem et quantitatem aequale
            ut antea dictum est.4.         Liuna torp cronehemman   1/4,
            rentar smör 1/2 lispund.
E.        Östergierdet vthsäde                  2 1/2 tunnor
F.        Wästergierdet vthsäde                2 1/2 tunnor
G.        Engh till [till] 6 laß höö.
            Till ofuanbemälte Liuna ähr nödtorfftigh
            skog och vthmark.

(Karttext:)

God hård waldz eng
Hård waldz eng
Ör iord
Öriord
Örjord
Betes hage.
Öriord
Öriord
Hård waldz engh
Hård waldz engh.