D7:138


(Rubrik:) Hoghsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
1.         Beletorp cronehemman    1/8
A.        Östergierdet vthsäde        3 tunnor
B.        Wästergierdet vthsäde      1 1/2 tunnor
C.        Engh till 10 laß höö.
            Flere lägenheeter fins der till
            intit.2.         Tippelshöga cronetorp.
D.        Norregierdet vthsäde        5 tunnor
E.        Södregierdet vthsade1       4 tunnor
            Flere lägenheeter fins der till
            intit och elack sandiord i begge
            gierden som sällan, ja ganska
            sällan, plägar bära någen säd.

(Karttext:)

Sand iord
Hård waldz engh.
Elack sand jord
Elack sand iord            

1 D.v.s. vthsäde