D7:14


(Rubrik:) Hälgona sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Falsberg cronehemman       2
            Cronevthiord                      1
1.         Cronehemman   1, rentar 10 tunnor korn
            hafwer i byemål 71 aln bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde          19 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde          18 tunnor
D.        Engh till 20 laß höö.
            Nödtorfftigh skogh och vthmark.

2.         Jbidem cronehemman 1, räntar
            10 tunnor korn, hafwer i byemål 71 aln bred
            åker och ähr lijka i alla qualiteter och quan-
            titeter.

3.         Jbidem cronehemman 1, rentar <...>
            och ähr förlänt Wastena hospital,
            hafuer i byemål 22 alna bred <åker>.
B.        Norregierdet vthsäde          <...>
C.        Södregierdet vthsäde          <...>
D.        Engh till höö                     7  laß
            Till förbemälte Falsberg ähr nödtorfftigh vth mark
            och någen skogh och ringa fiske vthi Schena fluvio.

(Karttext:)

Schena fluvius.
Hårdwaldz engh.
Lindh
Suart mylla
Lind
Lind
Suart mylla
Betes wald.