D7:140-141


(Rubrik:) Hogsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Kumbleby cronehemman     4
            Frelsehemman   1, crone vthior-
            der 3, skatte vthiord 1. 
1.         Cronehemman    1/2, rentar 3 tunnor korn.  
NB.     Vthiord jbidem, rentar 6 fjärdingar korn.
            Vthiord jbidem, rentar 6 öra,
            hafuer i byemål med vthiorderna
            11 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde      5 1/4 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde   6 1/4 tunnor
D.        Engh till 18 laß höö.

2.         Cronehemman    1/2, rentar 5 tunnor korn,
            hafuer i byemål 12 alna bred åker.  
B.        Ostergierdet1 vthsäde    6 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde   7 tunnor
D.        Engh till 20 laß höö.

3.         Jbidem cronevthiord   1, rentar
            2 1/2 tunnor, byemål 6 alna bred åker.  
B.        Östergierdet vthsäde      2 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet                3 1/2 tunnor 7 tunnor
D.        Engh till höö                  10 laß

4.         Jbidem skattevthiord   1, ähr lijka
            stor med näst förskrefne cronevthiord i alla
            lägenheeter.

5.         Cronehemman   1, rentar 8 tunnor korn,
            byemåll 14 allna bred åker.  
B.        Östergierdet vthsäde      7 1/2 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde   8 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                  24 laß

6.         Jbidem frelseheman   1
            hafuer i byemål 12 alna bred åker.  
B.        Öster gierdet vthsade2   6 1/2 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde   7 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                  20 laß

7.         Cronehemman   1, rentar 10 tunnor,
            hafuer i byemål 17 alna bred åker.  
B.        Östergierdet vthsade3    8 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet               10 1/4 tunnor
D.        Engh till höö                  30 laß

8.         Jbidem cronehemman   1
            ähr lijka i alla qualiteter och quanti-
            teter med näst förskrefne cronehem-
            man.

            Denne by hafuer halfue engen med Kålstorp,
            folio 139, littera D, och ähr tillförne inrechnat.

            Till denne by ähr nödtorfftigh
            vthmark och tarfueskogh till giersle
            och til wedebrand.

E.         Vthiord til Bocketorp i Wäster gier-
            det, vthsäde                  2 tunnor

(Karttext:)

Hårdwaldz engh
Suart mylla
Suart mylla
Leerblandat jord
Leer blandat iord
God hård wald engh.
Kålßtorpz ägor.         
1 D.v.s. Östergierdet
2 D.v.s. vthsäde
3 D.v.s. vthsäde