D7:142


(Rubrik:) Hogsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Torp cronehemman    1
B.        Norregierdet vthsäde  6 tunnor   
C.        Östergierdet vthsäde  7 1/2 tunnor   
D.        Engh till höö               20 laß
            En betes hage belägen wid Lille Liuna;
            detta hemman hafuer en vthiord i Krack-
            sta, folio 133, littera F, G, H, D.
F.         Vth säde i Wästergierdet   1 tunna
G.        Vth säde i Östergierdet      1 1/4 tunna       
H.        Engh till 6 laß höö.
D.        Tuå engeteegar till höö       2 laß

(Karttext:)

God eng
Leerblandat iord
Leer blandat iord
Leer blandat iord
Leer blandat iord
God eng
Hård waldz engh