D7:143


(Rubrik:) Hogsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Grönelund cronehemman  1/2
            rentar 5 tunnor korn.  
B.        Norregierdet vthsäde   6 tunnor   
C.        Mellan gierdet vthsäde 2 tunnor   
D.        Södregierdet               7 1/2 tunnor   
E.        Engh till höö                20 laß
            Nödtorfftigh skogh och vthmark.
            Detta hemman hafuer en vthiord i Krack-
            sta, folio 133, littera K, vthsäde  3/4 tunna
            Jbidem en engh till höö                1 laß

(Karttext:)

God hård waldz engh.