D7:144-145


(Rubrik:) Hogsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Mörby skattehemman 2,
            cronehemman 1, frelsehemman 1, 
            cronevthiord 2.
1.         Skattehemman   1
            hafuer i byeskiffte 100 alna bred
            åker.
B.        Östergierdet vthsäde    18 1/4 tunnor   
C.        Wästergierdet vthsede 18 1/4 tunno
D.        Engh till höö                 32 laß

2.         Skattehemman jbidem   1
            hafuer i byemål 94 allna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde    17 tunnor   
C.        Wästergierdet vthsäde 17 tunno
D.        Engh till hoo1               30 laß

3.         Cronehemman    1
            hafuer i byemål 46 alna bred
            åker.
B.        Östergierdet vthsäde    8 1/4 tunnor   
C.        Wästergierdet vthsäde 8 1/4 tunnor  
D.        Engh till höö                14 laß

4.         Frelsehemman    1
            hafwer i byemål 53 allna bred
            åker.
B.        Östergierdet vthsäde    9 1/2 tunnor   
C.        Wästergierdet vthsäde 9 1/2 tunnor  
D.        Engh til höö                 16 laß

E.         Crone vthiord   1
            rentar 5 öra i penningar och
            kallas uulgariter Koohumpen.
            Engh til höö                 2 laß

F.         En crone vthiord, rentar 1 såtan
            höö, ähr vpgiord i åker, vthsäde 1 tunnor    
           
(Karttext:)

Hård waldz engh.
Suart mylla
Suart mylla
Lind.
Lind
Lind
Lind

1 D.v.s. höö