D7:147


(Rubrik:) Hoghsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Miärdewij1 cronehemman 1/2,
            skattehemman 1/2, vthiorder.
1.         Skattehemman 1/2, hafuer i byemål
            35 alna bred åker med Drake bordet en frelseiord.
B.        Östergierdet vthsäde    10 1/2 tunnor   
C.        Westergierdet              11 tunnor
D.        Engh till 40 laß höö.

2.         Frelsehemman 1/2, hafuer i byemål
            12 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde     3 1/2 tunnor   
C.        Wästergierdet vthsäde  4 tunnor
D.        Engh till höö                 12 laß

3.         Cronehemman 1/2
            hafuer i byemål 14 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde     4 1/2 tunnor   
C.        Westergierdet vthsäde  5 tunnor
D.        Engh till höö                 16 las

4.         Skatte vthiord    1, hafuer i byemal2
            5 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde     1 1/2 tunnor  C. Westergierdet vthsäde 2 tunnor
D.        Eng till 4 laß höö.

5.         Frelsehemman    1,
            hafuer i byemål 27 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsade3   8 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde  8 1/2 tunnor
D.        Eng till hoo4                 30 laß

5.         Frelse vthiord til Kumbleby.
            Byemål 3 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde     3/4 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde  7/8 tunnor
D.        Engh till höö 2 laß.
E.        En åker, rentar 4 fierdingar korn,
            vthsäde           3/4 tunnor.
F.        En engh som än nu intet ähr skat-
            lagd, til 1 las höö.

            Till denne by ähr nöd-
            torfftig vth mark och någen
            skogh. 

(Karttext:)

En wret vptagen af engen.
God hardwaldz eng
Leer blandat iord
Leer blandat jord
Leer blandat iord   
1 Före Miärdewij tillagt Nedre av senare hand
2 D.v.s. byemål
3 D.v.s. vthsäde
4 D.v.s. höö