D7:148-149


(Rubrik:) Hoghsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Mierdewij cronehemman  1,
            skattehemman 1, frelsehemman.
1.         Cronehemman    1, rentar 7 1/2 tunnor korn,
            hafuer i byemål 18 1/2 aln bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde    8 tunnor   
C.        Södregierdet vthsade1  6 tunnor
D.        Engh till höö                 24 laß

2.         Frelsehemman 1
            ähr lika i alle lägenheeter med förskrefne
            cronehemman.

3.         Frelsehemman jbidem 1
            ähr och lijka i alle legenheeter med för-
            skrefne tuenne hemman.

4.         Jbidem frelsehemman 1
            ähr och lijka stort i alle qualiteter och quan-
            titeter med förskrefne hemman.
            Frelsevthiord    1, byemål 3 alna bred
            åker.
B.        Norregierdet vthsäde    1 1/2 tunnor   
C.        Södregierdet                1 tunnor
D.        Engh till 2 laß höö.

5.         Skattehemman 1, hafuer i byemål
            21 aln bred aker2.
B.        Norregierdet vthsäde    9 tunnor   
C.        Södregierdet vthsäde    7 tunnor
D.        Engh till höö                 26 laß

E. Nummer 1. En wreet til cronegården, vthsäde      1 1/2 tunnor
F. Nummer 5. En wreet till skattegården, vthsade3   1 1/2 tunnor                                                             
G. Nummer 2. En wreet til frelsegården, vthsäde      3/4 tunnor
H. Nummer 3. En wreet til frelsegården, vthsade4    1 tunnor

            Till denne förbemälte by ähr nödtorfftigh vthmark
            och tarfueskogh till gierdsle och wedebrand.

(Karttext:)

Lind.
Hårdwaldz engh.
Suartmylla, någet leer blandat iord
Lind
Leer blandat jord.

(Senare anteckning:)

Mjerdevi Östra Holmen, se bok G 38, pagina 130.                                                                                                                          
1 D.v.s. vthsäde
2 D.v.s. åker
3 D.v.s. vthsäde
4 D.v.s. vthsäde