D7:150


(Rubrik:) Håghsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Fincketorp skattehemman  1/2
B.        Norregierdet vthsäde          17 tunnor   
C.        En wreet vthsäde                3 tunnor
D.        Södergierdet vthsäde          18 tunnor
E.        En wreet vthsäde                3 tunnor
F.        Engh till höö                        40 las

            Jbidem en croneskogh, rentar
            8 penningar, den han brukar
            sigh til nytta.
      
            Till Fincketorp ähr nödtorfftig
            vthmark och någen skogh.

(Karttext:)

Öriord
Hård waldz eng
Hård waldz eng
Lind.
Leeriord
Öriord
Lind.
Lee<r>blandat iord
Dungiord
Lind.