D7:154


(Rubrik:) Wärsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lundby skattehemman   1
                        cronehemman    2
                        cronevthiorder   2
                        frelsehemman    1                    
1.         Skattehemman 1, 1 3/4 ottingh,
            hafuer i byemåll 21 aln bred aker1.
B.        Östergierdet vthsäde      11 tunnor   
C.        Wästergierdet                10 tunnor
D.        Engh till höö                   12 laß
            Detta hemman hafuer engh i Huarnäß
            till 3 laß höö, folio 158, littera A.

2.         Cronehemman 1, 2 ottingar,
            byemål 24 alna bred åker.
B.        Östergierdet                   13 tunnor   
                                   vthsäde
C.        Westergierdet                12 tunnor
D.        Engh til höö                   18 laß
            Detta hemman hafuer eng i Huarnäß till 3 laß höö, folio 158.

3.         Cronehemman 1, 1 1/4 ottingh,
            hafuer i byemål 15 alna bred
            åker.
B.        Östergierdet                   8 tunnor   
                                   vthsede
C.        Westergierdet                7 tunnor
D.        Engh til 11 laß höö.

4.         Cronevthiord 1, 1/2 ottingh,
            byemål 6 alna bred åker.
B.        Östergierdet                   3 1/4 tunnor   
                                   vthsäde
C.        Westergierdet                3 tunnor
D.        Engh til 3 1/2 laß höö.

5.         Jbidem crone vthiord 1, 1/2 ottingh,
            lika stor i quantitet och qualitet
            med näst skrefne vthiord.

6.         Frelsehemman 1, 2 ottingar,
            byemål 24 alna bred åker.
B.        Östergierdet                   13 tunnor   
C.        Wästergierdet                12 tunnor
D.        Engh til 18 laß höö.

            Till Lundby ähr någen skog och
            vthmark och elliest någre wreeter
            på vthmarken, som vnder tijden
            brukas, vnder tijden legges igen.

(Karttext:)

Lind
Hårdwaldz engh
Suart mylla
Lind
God suart mylla.
Hård waldz engh.
Hård waldz engh.
Lind
Suart mylla
Lind            
1 D.v.s. åker