D7:155


(Rubrik:) Wädersta sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Walby skattehemman   1
                       cronehemman    2
1.         Skattehemman             1
            Byemål 51 aln bred åker.
B.        Östergierdet                  18 tunnor   
C.        Westergierdet               19 tunnor
D.        Engh till höö                  20 las
            Flere lägenheeter fins der
            till intit. Detta hemman
            hafuer tuå uthiordar folio 179 i Lunna.
            Den första hafuer i byemåll 11 alnar
                Östergierdet              3 1/4
Vthsäde i                                           tunnor   
                Wästergierdet           3
            Engh till höö                  7 laß

            Den andra vthiorden i Lunna, folio 179,
            numero 11, hafuer i byemåll 14 alnar    
                Östergierdet              4 1/2 tunna  
Vthsäde i                                          
                Wästergierdet           4 1/4 tunna
            Engh till 8 laß höö.                

2.         Cronehemman               1
            Byemål 51 aln
            bred åker.
B.        Östergierdet                  18 tunnor   
C.        Westergierdet               19 tunnor
D.        Engh til höö                   20 las
            Detta hemman brukar
            1/2 otting af Huarnäs eng,
            rentar 1 las höö och får 4 las, folio 158.

3.         Cronehemman jbidem   1
            Byemål 34 alnar
            bred aker1.
B.        Östergierdet vthsäde      12 tunnor   
C.        Westergierdet vthsäde   13 tunnor
D.        Engh til 16 las höö.
            Flere lägenheeter fins
            der til intit.

(Karttext:)

Leer iord
Leer iord
Lind.
Lind

1 D.v.s. åker