D7:156-157


(Rubrik:) Wädersta sochn

            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Blacksta cronehemman 4, frelsehemman 2
1.         Cronehemman             1
            hafwer i byemål 14 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde    10 1/2 tunnor   
C.        Södergierdet vthsäde    11 1/2 tunnor
D.        Engh til 20 laß höö.

2.         Cronehemman             1
            ähr lika stort i alla legenheter med
            förskrefne hemman.

3.         Cronehemman             1
            hafwer i byemål 14 alna bred åker,
            ähr lijka vthi qualitet och quantitet
            med förskrefne tuenne cronehemman.

4.         Cronehemman jbidem
            hafwer i byemål 9 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde    6 1/2 tunnor   
C.        Södergierdet vthsäde    7 1/2 tunnor
D.        Engh til 15 laß höö.

5.         Frelsehemman              1
            hafwer i byemåll 14 alna bred
            åker.
B.        Norregierdet vthsäde    10 1/2 tunnor   
C.        Södre gierdet vthsäde   11 1/2 tunnor
D.        Engh till 20 laß höö.

6.         Frelsehemman jbidem
            hafuer i byemål 9 alna bred
            åker.
B.        Norregierdet vthsäde    6 1/2 tunnor   
C.        Södregierdet vthsäde    7 1/2 tunnor
D.        Engh til 15 laß höö.

            Till ofuan bemälte by ähr nöd-
            torfftigh vthmark och nagen1
            skogh och jnga lägenheeter fleer.

(Karttext:)

Hård waldz eng
Ödes åker
Leerblandat iord
Hård waldz engh
Hage
Leeerblandat jord
Lind.

1 D.v.s. någon