D7:158


(Rubrik:) Wädersta sochn.

                                                                                      
A.        Huarnäs engh
1.         Wälborne Suen Ribbingh   hafua alle
2.         Wälborne Jöns Kurk        tree til  sam-
3.         Jbidem frelse                       man 3/4
                                                      otting
                                                      och blifver 3 las
                                                      höö.

4.         En skatte vthiord til Wä-
            dersta skattegård 1 ottingh.
            Der blifuer 6 las höö.

5.         Karleby torp 1/2 otting, rentar
            smör <...>1 pund, får höö 3 laß, fins folio 183.

6.         Jbidem 1/2 ottingh, räntar 1 pund
            smör, får 3 laß höö.

7.         Jakop i Abbetorp 1 otting,
            rentar 2 las höö
            och får 6 igen.

8.         Laße Jonßon i Lundby
            1/2 ottingh, rentar 1 las
            höö och får 3 igen.

9.         Per i Walby 1/2 ottingh,
            rentar 1 laß höö och
            får 3 laß höö igen.

10.       Per i Lundby, 3/4 otting,
            rentar 1 1/2 laß höö,
            får 4 las höö igen.

11.       Klåckaren i Wädersta
            1/2 otting, rentar 1
            laß höö och 3 igen.

            Denne Huarnäs
            ägor hafua till
            forne warit en
            bondeby, och alle
            dee som denne
            engen bruka haf-
            ua sine tegar och
            gå i skiffte.

(Karttext:)

Hard waldz engh.                       
1 Oläslig siffra ms