D7:16-17


(Rubrik:) Järsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Vllewij cronehem-
            man    4
1.         Cronehemman   1
            hafuer i byemål 16 alna
            bred åker.
B.        Det ena åhrs vthsäde           10 3/4 tunnor
C.        Det andra åhrs vthsäde        9 tunnor
D.        Engh till 20 laß höö.

2.         Cronehemman   1
            ähr lijka i alle lägenhee-
            ter med näst skrefne hem-
            man nummer 1.

3.         Cronehemman   1
            ähr och lijka i alle legen-
            heeter med förskrefne
            hemman nummer 2.

4.         Cronehemman   1
            ähr lijka i alle lägen-
            heeter med förskrefne
            hemman nummer 3.E.        Vllewij cronehemman    4            
5.         Cronehemman   1
            hafuer i byemål 12 alna
            bred åker.
F.        Det ena åhrs vthsäde           9 tunnor
G.        Det andra åhrs vthsede        8 tunnor
H.        Engh till 20 las höö.

6.         Cronehemman   1
            ähr lijka i alle lägenheeter
            med detta nästförskrefne
            hemman nummer 5.

7.         Cronohemman   1
            ähr och lijka med nästskref-
            ne hemman i alle lägenheeter,
            numero 6.

8.         Cronohemman   1
            ähr och lijka i skifte och
            alle legenheeter <med> nummer 7.  
 
 

            Notarum Explicatio
                                                                                              
I.          En vthiord vthsäde    3/4 tunnor
K.        Jbidem                     1 1/4 tunnor
L.         En engh eller vthiord
            till 2 laß höö.

            Till Vllewij ähr nöd-
            torfftigh skogh och vth-
            mark och elliest inga
            flere lägenheeter.

(Karttext:)

Beteswaldh
Suart mylla, någet orblandat1
Hårdwaldz eng
Öriord
Hård wald engh.
Hård waldz engh
Ör iord.
Hårdwaldz engh
Öriord.
Suart mylla
Betes hage.
Hård waldz engh.
Öriord
Beteswald.

1 D.v.s. örblandat