D7:160-161


(Rubrik:) Wädersta sochn.

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Wädersta kyrka och by, prästegård 1,
            skattehemman 1, cronehemman 1/2,
            frelsehemman 1, skatte vthiord, cronevthiord 1.
1.         Prestegården i Wädersta            1
            hafuer i byemål 14 alna bred åker Lille bordet,
            Store bordet 42 alna.
B.        Öster gierdet vthsäde på både borden       16 tunnor   
C.        Westergierdet vthsäde med bade1 borden 17 1/2 tunnor
D.        Engehager särskilte som ingen hafuer i skifte
            med.
E.         Engh till höö med engehagarna                  49 laß

2.         Skattehemman                           1
            Byemål 42 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                                 12 tunnor   
C.        Wästergierdet vthsäde                              13 1/2 tunnor
E.         Engh til höö                                              36 <lass>
F.         Enghehager
            Engh i Huarnäs engen till 6 laß höö folio 158, littera A.

3.         Cronehemman                           1/2
            hafuer i byemål 14 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                                 4 tunnor   
C.        Westergierdet vthsäde                              4 1/2 tunnor
E.         Engh til höö med engehagen                     12 las
G.        Enghehagen

4.         Frelsehemman                           1
            Byemål 21 aln bred aker2.
B.        Östergierdet vthsäde                                 6 tunnor   
C.        Wästergierdet vthsäde                              6 3/4 tunnor
E.         Engh till höö                                            
                                                                }          20 laß
H.        Enghehagen

5.         Cronevthiord                             1
            Byemål 7 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde                                 2 tunnor   
C.        Westergierdet vthsäde                              2 1/4 tunnor
E.         Engh till höö
                                                                }          6 laß
I.          Engehage

6.         Skatte vtiord                              1
            Til Nybla skattegård, hafuer i byemål
            14 alna bred åker, fins igen folio 162.
B.        Östergierdet vthsäde                                 4 tunnor   
C.        Westergierdet vthsäde                              4 1/2 tunnor
E.         Engh till höö
                                                          }    til höö  12 las
K.        Engehage
            ??? denne hage kommer cronegården til
            och bör med al rät igen tagas.

            Til Wädersta ähr nöd torftig skog och vthmark
            och wreterna finnes igen med huar gård numero

            En vth iord till prästegården här
            i Wädersta belägen i Bodz gården
            folio 170, nummer 2, och hafuer
            der i byemåll 6 alnar.
            Vthsäde i    Östergierdet         3 1/2
                              Wäster gierdet      2 1/2
            Engh till 10 laß höö.

(Karttext:)

Leerblandat iord
God eng och hård wald.
Leerblandat jord
Tompte hage
Enge hage
Klåckarens wreet.
Hård waldz eng
Gode hård waldz engier.
Hård waldz eng.                                                                                                                                  
1 D.v.s. både
2 D.v.s. åker