D7:162


(Rubrik:) Wädersta sochn.

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Nyble skattehemman     1
B.        Östergierdet vthsade1     12 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    14 tunnor
D.        Engh til höö                    40 laß 
E.        Betes hage.

6.         En vthiord här til fins
            igen på andra bladet,
            numero 6, folio 160.
            Bemälte vthiord hafuer i byemåll
            i Wädersta 14 alnar.
            Vthsäde i Östergierdet   4
                           Westergierdet 4 1/2
            Engh till höö                   12 laß

(Karttext:)

Lind
Leeriord
Leeriord
Lind.
God hård waldz eng
Hård waldz engh

(Annan anteckning, annan hand:)

Johan Larsson Groth 1638                
1 D.v.s. vthsäde