D7:164-165


(Rubrik:) Wädersta och Harsta sochn.

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Karleby skattehemman 1/2, cronehemman 2,
            frelsehemman      31
1.         Skattehemman                 1/2
            hafuer i byemål 18 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde       9 tunnor
C.        Westergierdet vthsede    9 tunnor
D.        Engh till höö                   16 laß

2.         Cronehemman                1
            hafuer i byemål 36 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde       19 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    19 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                   32 laß

3.         Cronehemman                1
            hafuer i byemål 17 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsade2     8 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    8 tunnor
D.        Engh til laß höö              15 laß

4.         Frelsehemman                1
            hafuer i byemål 11 alna bred
            åker.
B.        Östergierdet vthsäde       5 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    5 1/2 tunnor
D.        Engh til höö                    10 laß

5.         Frelsehemman                1
            Byemål 22 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde       10 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde    10 tunnor
D.        Engh till höö                   18 laß

6.         Frelsehemman                1
            Byemål 22 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde       10 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde    10 tunnor
D.        Engh til höö                    18 laß
            
            Här til denne by fins inga flere lägen-
            heeter, vthan hafua sitt mulebete på trädet.

E.         En engh til Karlebytorp til
            höö 3 laß , folio 183.

6.3        Frelsehemman               1
            Byemål 23 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde       10 1/2 tunnor
C.        Wastergierdet4               10 1/2 tunnor
D.        Eng til höö                      19 laß

(Karttext:)

Hård waldz engh
Hård waldz engh.
Leer iord
Leer iord
Lind
Lindh

1 3 korrigerat till 4 i blyerts ms
2 D.v.s. vthsäde
3 Sic; ändrat till 7 i blyerts ms
4 D.v.s. Wästergierdet