D7:166


(Rubrik:) Wädersta och Harsta sochn.

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hyghnesta cronehemman             2
            skattehemman 3/4, frelsehemman 3
1.         Cronehemman   1, rentar 10 tunnor,
            hafuer i byemal1 25 alna bred
            åker.
B.        Norregierdet vthsäde      10 tunnor
C.        Sodergierdet2                 7 3/4 tunnor
D.        Engh till                          24 laß höö

2.         Cronehemman    1, rentar 7 1/2 tunnor
            Byemal3 19 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde       6 tunnor
C.        Södregierdet vthsede      5 3/4 tunnor
D.        Eng til 17 laß höö.

3.         Frelsehemman    1,
            ähr lijka i alla lägenheeter med
            näst skrefne cronehemman.

4.         Skattehemman    3/4,
            hafwer i byemål 40 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde      15 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde      12 3/4 tunnor
D.        Engh till 36 laß höö.

5.         Frelsehemman    1,
            hafuer i byemål 23 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde       9 tunnor
C.        Södergierdet                   7 tunnor
D.        Engh til 20 laß höö.

6.         Frelsehemman    1,
            ähr lijka stort i alle lägenheeter med
            detta näst förskrefne frelsehemman.

            Till denne ofuanbemälte by ähr
            fiskewatn vthi Tåken siöen, någen
            vthmark och ingen skogh. Flere
            lägenheeter fins der till intit.

E.         Wreet vth säde 4 1/2 tunnor.

(Karttext:)

Tochen lacus
God leer blandat iord
God, bördigh suartmylla, någet leerblandat.
Betes haga
En wreet
Hard waldz engh
Lind.
Betes hage.    
1 D.v.s. byemål
2 D.v.s. Södergierdet
3 D.v.s. byemål