D7:168-169


(Rubrik:) Harsta sochn

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Östa cronehemman 2, Harsta cronehem-
            man 1/2, går i skiffte vthi Östa ägor.

1.         Östa crone hemman   1,
            hafuer i byemål Store bordet 28 alna bred åker,
            Lille bordet 24 alln bred aker1.
B.        Östergierdet vthsäde      12 tunnor
C.        Wastergierdet2 vthsäde  14 tunnor
D.        Engh till 35 laß höö.
E.        Wreet till                1 tunneland.

2.         Cronehemman    1,
            hafuer i byemåll 77 alna bred aker3.
B.        Östergierdet vthsäde      20 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde   18 tunnor
D.        Engh till 50 laß höö.3.         Harsta cronehemman  1/2,
            hafuer i byemål vthi Östa ägor 24
            alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde      5 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet2 vthsäde  6 1/2 tunnor
D.        Engh til 15 laß höö.

            Till Östa ähr nödtorfftigh vthmarck och skogh
            til wedebrand och giersle.

(Karttext:)

Suart mylla någet leer blandat
Hård waldz engh
Suart mylla någet leerblandet
Eng
Enge hage
Lind
Lind
Hård waldz engh
Enge hage
Enge hage.

(Annan, senare anteckning:)

Författad wid år 1638 af Johan Larsson.

(Senare blyertsanteckning)

1 D.v.s. åker
2 D.v.s. Wästergierdet
3 D.v.s. åker