D7:170


(Rubrik:) Harsta sochn.

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Bodzgård frelsehemman   1
            crone vthiord                    1
            til Wädersta prästegård, folio 161.
            Ähr icke eller mer mät af
            Bodzgårdz ägor an1 der
            som vthiorden gå i skifte med,
            hafwer huar fierde stång
            i byemål.

1.         Frelsehemman           1,
B.        Östergierdet vthsäde      12 1/2 tunnor
C.        Westergierdet                9 1/2 tunnor
D.        Eng til 30 laß höö.

2.         Cronevthiord med sin tompt.
B.        Östergierdet vthsäde      3 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet                2 1/2 tunnor
D.        Engh til 10 laß höö.

            Någen skog och vthmark.

(Ingen karttext.)

1 D.v.s. än?