D7:176-178


(Rubrik:) Hoff sochn

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Furåsa cronehemman 4, frelsehemman 3,
1.         Cronehemman         1
            hafuer i byemål 27 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde       9 3/4 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde       8 1/2 tunnor
D.        Engh til 16 laß höö.

2.         Cronehemman         1
B.        Norregierdet vthsäde       9 3/4 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde       8 1/2 tunnor
D.        Engh till                           16 las höö.

3.         Cronehemman         1
B.        Norregierdet vthsäde       9 3/4 <tunnor>
C.        Sodregierdet1 vthsäde      8 1/2 tunnor
D.        Engh till                           16 laß höö.

4.         Cronehemman         1
B.        Norregierdet vthsäde       9 3/4 <tunnor>
C.        Södregierdet vthsäd<e>   8 1/2 tunnor
D.        Engh till                           16 laß höö.

5.         Frelsehemman         1
            hafue<r> i byemål 21 aln bred åker
B.        Norregierdet vthsäde       7 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde       6 3/4 tunnor
D.        Engh til                            14 laß höö.

6.         Frelsehemman         1
            ähr lijka stort med näst skrefne hemman
            i alla lägenheeter.
 
7.         Frelsehemman         1
            ähr lijka stort med förskrefne tuenne
            frelsehemman i alle qualiteter och
            quanti<te>ter.

            Till denne ofuanbemälte by ähr ingen
            skog vthan någen vthmark, eij eller någet
            synnerliget fiskewatn oanseedt att Tocken
            siöen strecker sig in til sielfue byen
            och bysens ägor.

            Furåßa eng fins igen på andra bladet
            sub littera D
            samp en stycke eng til Hygnesta
            sub littera E.

(Karttext:)

Leer iord
Tocken lacus
Lind
Leer iord
Lind.

(s. 178)

Hygnesta eng, hård wald.
Furåsa engh, hård wald.

1 D.v.s. Södregierdet