D7:179


(Rubrik:) Apuna sochn

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A 1.     Lunna cronehemman 1, rentar 5 tunnor.
            Byemål 22 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde        7 3/4 tunnor
C.        Wästergierdet vthsade1    7 tunnor
D.        Engh til 14 laß hoo2.

2.         Cronevthiord 1, rentar 3 tunnor, byemål 10 alnar
B.        Östergierdet vthsäde 3 1/2 tunnor, C. Westergierdet 3 tunnor
D.        Engh till 6 laß höö.

3.         Cronevthiord 1, rentar 4 1/4 tunnor, byemal3 13 alnar
B.        Östergierdet vthsäde 4 1/2 tunnor, <C> Wästergierdet 4 1/4 tunnor
D.        Engh till 8 laß.

4.         Cronehemman 1, rentar 3 tunnor 6 fjärdingar, byemål 12 alnar.
B.        Östergierdet vthsäde 4 tunnor, C. Wästergärdet 3 3/4 tunnor
D.        Engh till 9 laß.

5.         Cronevthiord 1, rentar 4 tunnor 2 fjärdingar.
            Byemål 14 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde 4 1/2 tunnor, C. Westergierdet 4 1/4 tunnor.
D.        Engh till 10 laß höö.

6.         Cronevthiord 1, rentar 2 1/2 tunnor. Byemål 9 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde 2 3/4 tunnor, C. Westgärdet 2 1/2 tunnor.
D.        Engh til 6 laß höö.

7.         Skattevthiord 1 til Brusarp. Byemål 7 1/2 aln, folio 51.
B.        Östergierdet vthsäde 2 1/4 tunnor, C. Wästgärdet 2 1/8 tunnor.
D.        Eng till 4 laß höö.

8.         Skattevtiord 1 till Waalby. Byemål 11 alna bred åker, folio 155.
B.        Östergierdet vthsäde 3 1/4 tunnor, C. Wästgierdet 3 tunnor.
D.        Engh til 7 laß höö.

9.         Cronevthiord 1 till Karlebytorp. Byemål 7 1/2 aln.
B.        Vthsäde i Östergierdet 2 1/4 tunnor
C.        Wastergierdet4 vthsäde 2 1/8 tunnor.
D.        Engh til 4 laß höö.

10.       Cronevthiord 1 til Karlebytorp. Ähr lika stor
            i alle lägenheeter med nästskrefne crone vthiord.

11.       Skattevthiord til Waalby 1. Byemål 14 al<nar>.
B.        Östergierdet vthsäde 4 1/2 tunnor, fins igen folio 155.
C.        Wästergierdet    4 1/4 <tunnor>
B5.       Engh till 8 laß höö.

E.         En engh, rentar
            2 såtan höö och får 4 såtan
            igen.

            Till Lunna ähr ingen skog,
            intit fiske watn, vthan
            någen vthmark och
            mulebete

(Karttext:)

Hård waldz eng
Leer iord.
Leer iord
God hård waldz eng
Skeen waldz engh.

1 D.v.s. vthsäde
2 D.v.s.
3 D.v.s. byemål
4 D.v.s. Wästergierdet
5 Troligen fel för D