D7:18


(Rubrik:) Järsta sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Vddarp cronehemman    1/2
            Frelsehemman
1.         Cronehemman   1/2
            hafuer[r] i byskiffte 12 alna bred åker.
B.        Norre gierdet vthsäde     6 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde      6 tunnor
D.        Engh till 10 laß höö.

            Till denne by Vddarp ähr jngen skogh
            eller vthmark.

2.         Frelsehemman   1/2
            ähr lijka i alle lägenheeter med näst
            skrefne hemman.

3.         Frelsehemman   1/2         Detta hemman ähr
            nu seder mera förbyt till cronan sedan
            som det blef afmät och ähr nu 1/2 cronehemman
            Hafuer i byemåll 6 alnar bred åker.
B.        Vthsäde i Norre gierdet   3 1/4 tunna
C.                       Södregierdet    3 tunnor
D.        Engh till 5 laß höö. Detta hemman hafuer
            i förtijden haft vthiorder annor städes i byer-
            na der om kring. Men ehuru dee wåre der
            i från komme wiste ingen att berätta.

(Karttext:)

Sand blandatt iord
Öije bro åen.
Lind
Hård waldz engh.
Suart mylla