D7:180-182


(Rubrik:) Apuna sochn.

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Apuna cronehemman 8 1/2, frelsehemman 2.
1.         Cronehemman   1, rentar 7 1/2 tunnor,
            hafuer i byemål 26 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde        15 1/2 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde     13 1/2 tunnor
D.        Engh til 28 laß höö. E. Wreter 2 tunnor.

2.         Cronehemman    1, rentar 10 tunnor,
            byemål 30 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde 16 1/2 tunnor. C. Wästgärdet 14 tunnor.
D.        Eng till 26 laß höö. F. Wreter, vthsäde 4 tunnor.

3.         Cronehemman    1, rentar 10 tunnor,
            ähr lijka stor med nästskrefne hemman i
            alla qualiteter och quantiteter.
            G. Wreter vthsäde           2 1/2 tunna

4.         Cronehemman    1, rentar 11 tunnor 2 fjärdingar,
            byemål 33 1/2 aln bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde 17 1/2 tunnor. C. Wästgärdet 15 1/2 tunnor.
D.        Engh til 28 laß höö. H. Wreter, vthsäde 2 tunnor.

5.         Frelsehemman    1, rentar 10 tunnor,
            byemål 27.
B.        Östergierdet vthsäde 15 1/2 tunnor. C. Westgärdet 13 tunnor.
D.        Engh till 24 laß höö. H. Wreter 1 3/4 tunna.

6.         Cronehemman    1, rentar 7 1/2 tunnor
            med en crone vthiord,
            byemåll 22 alna bred, vthiord ähr
            i byemål 7 1/2 aln bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde        12 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde     11 tunnor
            På vthiord så [så] Östergierdet 4 tunnor, Wästgärdet 3 tunnor,
            doch ähr vthiordens vthsäde inrecknat.
D.        Engh til 20 laß höö. Eng til vthior-
            den til 6 las höö.
            K. Wreter vthsäde           1 1/4 tunna  

7.         Cronehemman    1/2, rentar 5 tunnor.
            Byemål 10 1/2 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde        6 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde     5 tunnor
D.        Engh till 12 laß höö.
            L. Wreter vthsäde           1 1/2 tunna

8.         Cronehemman    1, rentar 7 1/2 tunnor,
            hafuer i byemål 23 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde        12 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde     11 1/4 tunnor
D.        Engh til 20 laß höö.
            M. Wreter vthsäde          1 1/4 tunnor

9.         Cronehemman    1, rentar 7 1/2 tunnor,
            byemål 16 1/2 aln bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde        9 tunnor
C.        Wästergierdet vthsade1    8 tunnor
D.        Engh til 17 laß höö.
            N. Wreter vthsäde           3/4 <tunna>

10.       Frelsehemman    1, rentar 3 1/2 tunnor, byemål 11 alnar.
B.        Vthsäde i Östergierdet 6 tunnor. <C> Wästgärdet 5 1/2 tunnor.
D.        Engh til 12 laß höö.

11.       Cronehemman    1, rentar 6 tunnor 2 fjärdingar,
            hafwer sin åker [i] och engh i serdeles
            slåtter, effter det att det hemman hafuer
            tilforne warit prestegård.
O.        Östergierdet2 vthsäde       5 1/2 tunnor
P.        Wästergierdet3 vthsade1   7 <tunnor>
Q.        Eng til 12 laß höö.

NB.      Apuna kyrkia
R.         Klåckaregården
S.         En åker til Klåckare-
            gården, vthsäde 1 3/4 tunnor.

            Effter det att wreterna
            vndertijden brukas
            och vndertijden leggas
            öde, kan des vthsäde
            icke föras till huar
            gård, derföre hafuer
            man satt vthsädet
            på sielfue wreterna.

            Apuna eng
            fins igen på andra
            bladet, effterfölier
            sub littera D. Den
            särskilde engen
            sub littera Q, uerte
            folium 182.

(Karttext:)

Leer iord
Leer blandat iord
Leer blandat iord.
Lind
Tompter
1/4
2 1/4 tunnor    
3/4
1 1/2 tunnor  
1 1/4 tunnor
1 1/2     
1 1/4
Suart mylla.
2/4 tunnor
4 tunnor
3/4 tunnor
2 1/2 tunno
1 1/4 tunnor
1 1/2 tunnor

(s. 182)

Apuna engh, hård wald.

1 D.v.s. vthsäde
2 Östergierdet korrigerat från Wästergierdet eller vice versa ms
3 Wästergierdet korrigerat från Östergierdet eller vice versa ms