D7:183


(Rubrik:) Apuna sochn.

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Karlebytorp cronehemman 2.
1.         Cronehemman   1, rentar 9 tunnor korn.
B.        Norregierdet vthsade1      9 1/4 tunnor
C.        Södergierdet vthsade2      9 1/4 tunnor
D.        Engh till 16 laß höö.
E.         En wreet, vthsädet           6 3/4 tunna
            Engh i Huarnäß till 3 laß höö, folio 158.

2.         Cronehemman   1, rentar 9 tunnor korn.
B.        Norregierdet vthsäde        9 1/4 tunnor
C.        Sodregierdet3 vthsäde      9 1/4 tunnor
D.        Engh till 16 laß höö.
            Engh i Huarnäs till 3 laß höö, folio 158.
F.         En wreet vthsäde             5 tunnor

G.        Twenne croneåkrer, ränta 1/2 tunna korn.
            Vthsäde                           3/4 tunno
H.        En åker, rentar 6 penningar. Vthsade4 3/4 tunnor.
I.          En engh, rentar tuu såtan höö
            och blifuer på bemälte engh höö    2 såtan
K.        En frelse åker och tompt til Siötuna,
            vthsäde                                 1 1/4 tunnor
L.         En frelsetompt. Vthsäde<e>  1/2 tunnor
M.        En eng til Karleby til              6 las höö, folio 164.
N.        Een wreet til tunna vthsade5   3 tunnor
O.        En wreet til Karleby, vthsäde 1 tunnor

(Karttext:)

Beteshage til Karleby
Lind
Leer iord
Leer iord
Lind.

(Korshänvisning, senare hand:)

Se vidare folio 164, littera E.                                 
1 D.v.s. vthsäde
2 D.v.s. vthsäde
3 D.v.s. Södregierdet
4 D.v.s. vthsäde
5 D.v.s. vthsäde