D7:186


(Rubrik:) Apuna sochn.

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Vttersta crone-
            hemman         2.
            Cronevthiord  1.
            Frelsehemman 3.
1.         Cronehemman   1.
            Byemål 30 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde        10 1/2 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde     10 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                     20 laß

2.         Cronehemman   1.
            Byemål 30 alna bred åker.
B.        Östergierdet                     10 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet                  10 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                     20 laß

3.         Crone vthiord    1.
            Rentar 1 1/2 tunna, byemål
            6 alna bred.
B.        Östergierdet                     3 tunnor
C.        Wästergierdet                  3 tunnor
D.        Engh til 4 laß höö.

4.         Frelsehemman   1.
            Byemål 28 alna bred åker.
B.        Östergierdet                     9 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet                  9 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                    18 laß

5.         Frelsehemman   1.
            Byemål 38 alna.
B.        Östergierdet                     11 1/2 tunnor
C.        Westergierdet                  11 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                     24 laß

6.         Frelsehemman   1.
            Byemål 27 alna bred
            åker.
B.        Östergierdet                     9 tunnor
C.        Wästergierdet                  9 tunnor
D.        Engh til                            18 laß höö

E.        Wreter till 2 tunneland
            vthsäde.

            Till ofuanbemälte by ähr
            någen vthmark och ingen
            skog eller fiskewatn.

(Karttext:)

Suart mylla
Suart mylla.
Hård waldz engh.