D7:188-189


(Rubrik:) Apuna sochn.

                                                                                      
            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Bristorp cronehemman   2.
1.         Cronehemman               1
            hafuer i byemål 12 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde        6 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde        8 tunnor
D.        Engh till höö                     16 laß

2.         Cronehemman               1
            hafuer i byemål 12 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde        6 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde        8 tunnor
D.        Engh till                      16 laß hööE.         Snoppetorp cronehemman.
F.         Norregierdett vthsäde      5 1/2 tunnor
G.        Södregierdet vthsäde       5 1/2 tunnor
H.        Engh till                      20 laß höö
I.          En åker, serdeles belägen emellan
            Biälbo och Sunetorps ägor, vthsäde 3 1/4 tunnor            Nu finnes här på denne afrijtningh
            någre af Biälbo ägor, som här effter
            ähre noterade.
K.        En engehage til Rumpegården i Biäl-
            bo til 5 laß höö.
L.         Enge hage til Ijmparegården ibidem til 6 laß höö.
M.        Engehage til Black huß gårde til             8 laß höö.
N.        Engehage til Oxlegården i Biälbo til        4 laß höö.
O.        En beteshage till Prästegården i Biälbo.
P.         Engehage till Rumpegården til                4 laß höö.
Q.        En beteshage til Apelgården i Biälbo.
R.         En enghehage till Apelgården til             5 laß höö.
S.         En engehage till Prestegården til             4 laß.

(Karttext:)

Här tager Biälbo ägor widh.            
Leer blandat iord
Hård waldz engh
Leer blandat iord.
Hård waldz engh.
Här tager Biälbo ägor wid.
Betes hage.
Hård waldz eng