D7:19


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Egby prästegård          1 crone-
            hemman.        Frelsehemman  1
1.         Prästegård    1, hafwer i bye-
            skiffte 38 1/2 aln bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde               12 1/4 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde            17 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                           40 laß höö
            En engh wid Hageby till 2 las höö folio 48 LF.

2.         Cronehemman        1
            hafuer i byemål 16 alna bred <åker>
B.        Östergierdet vthsäde               5 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde            7 tunnor
D.        Engh till höö                           18 las

3.         Cronehemman        1/4
            hafuer i byemål 8 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde               2 1/2 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde            3 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                           9 las

4.         Frelsehemman        1
            hafuer i byemål 16 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde               5 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde            7 tunnor
D.        Engh till höö                           18 las

            Till ofuanbemälte by ähr nödtorfftig vth-
            mark och någen skogh och ringa fiske i ån.

E.         En vthiord vth säde                1 tunnor

(Karttext:)

Hård waldz engh
Hård waldz engh          
Sand blandat iord
Sand blandat iord
Egby kyrcka.
Hage.
Tompte hagar
Hage
Stor åen.