D7:191


(Rubrik:) Biälbo sochn.

                                                                                      
           Notarum Explicatio
                                                                                              
A 1.     Elgesiö1 skattehemman   1/2
            hafuer i byemål
            38 alna bred åker.
B.        Norregierdet        15 tunnor
C.        Södregierdet        16 tunnor
D.        Wreter vthsäde    2 tunnor
E.         Engh till höö        16 laß

2.         Frelsehemman   1
            ähr lika i alle lä-
            genheeter med
            förskrefne hem-
            man, nummer 1.

3.         Frelsehemman
            Byemål 32 alna.
B.        Norregierdet        12 tunnor
C.        Södregierdet        13 tunnor
D.        Wreten                1 <tunna>
E.         Engh till höö        13 las

4.         Crone vthiord    1
            Byemål 19 1/2 aln.
B.        Norregierdet        7 tunnor
C.        Södregierdet        8 tunnor
D.        Wreten                3/4 tunna
E.         Engh till höö        8 las

5.         Frelse vthiord    1
            Byemål 6 alna.
B.        Norregierdet        2 tunnor
C.        Södregierdet        2 1/2 tunnor
D.        Wreten                1/4
E.         Engh till höö        2 las

            Någen skog och
            vthmarck.

            Till Ellghesiö ähr en
            liten siö och såå
            någen fiske der vthi.
            Detta skattehemman i
            Elgesiö, nummer 1, hafuer en vthiord
            i Marsta, folio 194, nummer 4.
            Hafuer i byemål 9 alnar.
            Vthsäde i    Norregierdet   6 1/2 tunna
                              Sodregierdet2  5 1/2 tunna
            Engh till 6 laß höö.
            En engh till Elgesiö, sequen-
            ti folio 192, till 14 laß
            höö, littara3 G.

(Karttext:)

Grimskulla ägor.
Betes hage til hele by.
Suart mulla
Hård waldz engh.
Wäster Elgesiö ägor4
Elghe siö. 
Skatte gårdens hag
Frelse gårdens hage
Crone vthiord hagen
Frelse gårdens hag
Suart mulla.
Marsta ägor.
Ramsta ägor.

1 Korrigerat till Öster Elgesiö, troligen av annan hand, ms
2 D.v.s. Södregierdet   
3 D.v.s. littera    
4 Denna anmärkning möjligen annan hand