D7:192-193


(Rubrik:) Biälbo sochn.

                                                                                      
           Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Ramsta cronehemman 3, frelsehemman ???

1.         Cronehemman    1
            hafuer i byemål 22 alna bred åker.              
B.        Norregierdet vthsäde 8 3/4 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde 8 3/4 tunnor       
D.        Engh til höö               20 laß

2.         Cronehemman    1
            Byemål 22 alna bred åker.  ???
B.        Norregierdet vthsäde   8 3/4 <tunnor>
C.        Sodregierdet1 vthsäde 8 3/4 <tunnor>
D.        Eng til 20 [laß] laß höö.

3.         Cronehemman    1
            hafuer i byemål 20 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde     8 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde     8 tunnor
D.        Engh till                      18 laß höö

4.         Frelsehemman    <...>
            Byemål 29 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde     13 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde     13 tunnor
D.        Engh till 28 las höö

5.         Frelsehemman     <...>
            Byemål 29 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde     11 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde     11 tunnor
D.        Engh til höö 23 laß [höö].

E.         Crone vthiord     1
            Norregierdet en åker, vthsade2  1 1/4 tunno
F.         Södregierdet en åker, vthsäde   1 1/4 tunnor

G.         En engh til Elgesiö
             til 14 laß höö.

H.         En engh till Örstorp
             til 16 las höö.

(Karttext:)

Måße
Maße
Lind
Suart mylla
Leer blandat iord
Starwaldz engh.
Hård waldz eng.
Suart mylla.
Hård waldz eng.
Lind
God hård waldz eng.

(Troligen utplånad anteckning intill Notarum Explicatio:)

??? iord serdeles vthmark ???

1 D.v.s. Södregierdet
2 D.v.s. vthsäde
3 D.v.s. Maße