D7:194-195


(Rubrik:) Biälbo sochn.

                                                                                      
           Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Marsta cronehemman 2 1/4, vthiorden,
                        frelsehemman.
1.         Cronehemman    1, byemål 14 alnar         
B.        Norregierdet vthsäde 10 tunnor
C.        Södregierdet              8 tunnor
            medh Skiänninges vthiord.
[vthiord] D.        En åker i Södregierdett särskilt        
            vthsäde                      2 1/4 tunnor
L.         Engh särskildt til höö 5 såtan.          
E.         Engh i byemål til höö  18 las     

2.         Cronehemman    1, ähr lijka med
            förskrefne hemman i alla lägen-
            heeter, vndantagandes den sär-
            skilde åker och eng.
M.        En engh särskildt til 5 såtan höö.

3.         Cronehemman    1/4, byemål 11 aln
B.        Norregierdet vthsäde 8 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde 6 3/4  tunnor
E.         Engh till 8 laß höö.

4.         En vthiord til Elge siö.
            Byemål 9 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde 6 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde 5 1/2 tunnor
E.         Engh til 6 las höö.

5.         Vthiord till Fållinge   1, folio 6,
            byemål 7 1/2 aln bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde 5 tunnor
C.        Södregierdet             4 tunnor
E.         Eng til 4 laß höö.

6.         Frelsehemman   1, byemål 19 alnar.
B.        Norregierdet vthsäde 13 tunnor
C.        Södregierdet             11 tunnor
E.         Engh till 20 laß höö.
F.         Enghe tegh serdeles til 3 såtan höö.

7.         Frelsehemman   1, byemål 19 alna,
            ähr lijka i alle legenheeter med
            näst skrefne frelsehemman.

8.         Frelsehemman <...>
            Byemål 14 alna bred åker.
B.        Norregierdet vthsäde 10 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde  8 tunnor
E.         Engh til höö               18 las
         
9.         Frelsehemman    1/2, byemål 10 alnan.
B.        Norregierdet vthsäde  7 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde  6 tunnor
E.         Engh till 10 las höö.

H.         En eng til Biälbo
             til 2 laß höö.
I.          Engeteger till Vastena stadz hospital til 3 laß höö.
K.        Engetegar til Fålinge till 2 laß höö.
L.         En eng till cronegården til 5 såtan höö.
M.        Finnes noterade a<d> marginem.           

(Karttext:)

Suart mylla
Suart mylla, någet leerblandat
Hård waldz eng
Betes hage
Betes hage
Enge hage
Lind
Hård wa<l>dz eng
Ödeswreet
Betes hage
Sand iord
Betes hage.
Betes wald
Hård waldz engh.
Betes hage
Siö.
Öriord
Frelse gårdsens wreet