D7:20-21


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A1.      Öringhe skattehemman   1
            hafuer i byemål 8 stenger bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde               15 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde            21 tunnor
D.        En wreet vthsäde                    1 3/4 tunnor
E.         Engh till höö                           20 laß

2.         Jbidem crone vthiord    1 och möl-
            nare stufuan
            som mölnaren och sågare brukar,
            hafuer i byemål 1 stång och
            hafuer giordt häfde byte och taget
F.         en wree<t> igen vthsäde      2 tunnor
E.         Eng til höö                             1 laß

3.         Cronones sågeqwarn             1
4.         Cronones miölqwarn              1

                Öringe på andra sijdan åen.

5.         En skatte vthiord til ofuanbemälte
            skatte gård i Öringe, hafuer i
            byemål 25 alna bred åker.              
G.        Östergierdet vthsäde               3 tunnor
H.        Wästergierdet vthsäd<e>        2 3/4 tunnor
I.          Engh till höö                           10 las

6.         Cronehemman      1/2
            hafwer i byemål 50 alna bred åker.              
G.        Östergierdet vthsäd<e>           6 tunnor
H.        Wästergiärdet vthsäde             5 1/2 tunnor
I.          Engh till höö                           20 laß

7.         Frelsehemman      1/2
            hafwer i byemål 25 alna bred åker.              
G.        Östergierdet vthsäde               3 tunnor
H.        Westergiärdet vthsäde             2 3/4 tunnor
I.          Eng till höö                             10 laß

            Till förbemälte Öringe ähr nödtorfftig
            vth mark och skog och någet
            fiske watn i Storåen.

(Karttext:)

Stor åen.
Hård waldz eng
Sand och ör iord
Sand iord.
Sand iord
Littera A1     
Leer jord.        
Leer iord
Hård wald eng
Dala egor.
Hård waldz engh.  


1 Hör möjligen till Notarum Explicatio