D7:201-202


(Rubrik:) Biälbo sochn, Hilletorph afmät, calculerat och
               ransakat des qualitet och quantiteet.


Numero                                                                             Tunne landh
                                                                                              
1.         Hilletorph crono 1, de fattigas i Wasteena.
2.         Norre gierde, leerjordh skada af watn när som
            det flööder. Vthsädhe                                                12 1/2       
3.         Söder gierde, sand och mulblanda jordh, vthsädhe     11 1/2  
4.         En lyckia, vthsädhe                                                    1/2
5.         Godh hårdwals engh om                                   lasz    50
6.         Enge haga 2 godh hård wall om                        lasz    30
7.         Beetes hage.
8.         Dhe fattigas engh i Wastena om                        lasz    40
9.         Enge wacht med åker lyckia, vthsädhe                      1 1/4
10.       Trågårdz1 engehage  hårdwall om                    lasz    10
11.       Backegården, engehage godh gräswall om        lasz    10
12.       Hillebrånsgården, engh god gräswall om            lasz    12
13.       Norregården engehage, godh gräswall om         lasz    14
14.       Hagegårdz enghaga, godh gräswal om               lasz    10
15.       Jon Peersons engehaga, hårdwal om                 lasz     6
16.       Prästegårdz enge haga, fnugwall om                  lasz     4
17.       Kiällegårdz enge haga, fnugwall om                   lasz    5
18.       Orlegårdz enge haga, fnugwall om                   lasz     5
19.       En åkerlyckia vthsädhe                                   <lass>  1
20.       Bristorpz engehage, fnugwall om                       lasz     5
            Till fiske, timber, tarfueskogh och swedie-
            fall fins ingen lägenheett.

(Karttext:)

Ler jordh
Sandh och mulljordh
Gräsz wall.
Enge wachtarens stuga.
Skieena fluvius
Scala ulnarum.

(En senare blyertsanteckning.)

1 D.v.s. Trägårdz ?