D7:205-206


(Rubrik:) Biälbo by och Önstorph afmät, calculerat
               och ransakat des qualiteet och quantiteet.


Numero                                                                             Tunne landh

1.         Önstorph crono 1.
2.         Norregierde, godh bärande jordh, vthsädhe               11 1/2
3.         Södergierde, godh swartmul och leer-
            blanda jordh, vthsäde                                                10 3/4  
4.         Godh gräswall medh biörck och gran-
            skogh om                                                         lasz    35
            En vtengh widh Ramsta ägor om                       lasz    16      
5.         Kalfuehaga.
6.         Betes haga full medh graanskogh.
            Till fiske, timber och tarfueskogh fins
            ingen lägenheet.Numero                                                                             Tunne landh

            Biälby crono 14 heela och halfua tilho-
            pa och hafua i bymåle teegh om teegh, så
            när som på trägården och klockaregården.               
7.         Norre gierde, godh swartmulla jordh. Vthsäde           122 ½
8.         Bygningz tomptz åker, vthsädhe                                 3 3/4
9.         Trägårdz flåtter. Vthsädhe                                       7 3/4
10.       Klockare gårdz flåttar, vth sädhe                              2 7/8
11.       Trägårdz enge hage om                                     lasz    4
            Af en engh widh Hilletorph a carta <201-2>     lasz    10                                   
            Af ett engestycke i Kongz engen a carta <???> lasz    4      

(Ingen karttext.)