D7:209-210


                                                                                     
           Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Biälbo södregierde
1.         Oxlegården cronehemman
            hafuer i byemåll 20 alnar bred aker1.  
            Vthsäde i Södregierdet                11 tunnor               
C.        Engh till höö                                 20 laß
NB.     Engh till
            höö 20 laß
            Engh till Oxlegården,
            folio 189,
            littera N, till
            4 laß höö.       

2.         Hoofregården cronehemman  
NB.      Hafuer i byemåll 20 alnar bredh åker.
            Vthsäde i Södregierdet                11 tunnor

3.         Prästegården cronehemman    1      
            hafuer i byemåll    40 alnar bred    
C.        åker. Engh till höö                        40 laß
            Vthsäde i Södregierdet                22 tunnor
            En beteshage till präste-
            gården i Biälbo, folio 189,
            littera O.
            Jbidem en engehage till
            4 laß höö.

4.         Blackhus gården cronehemman
            hafuer i byemåll 23 alnar bred åker.
            Vthsäde i Södregierdet                12 3/4 tunna
C.        Engh till höö                                 23 laß

5.         Norregården cronehemman
            hafuer i byemåll 23 alnar bred åker.
            Vthsäde i Södregierdet                12 3/4 tunna
C.        Engh till höö                                 23 laß 

6.         Jmpare cronehemman
            hafuer i byemåll 12 alnar bred åker.
            Vthsäde i Södregierdet                 6 1/2 tunna
C.        Engh till höö                                 12 laß
            En eng wid Snoppetorp, folio 189, littera L, till höö 6 laß.
K.        Vthfiällar enskijle åkrar till Jmpalegården tree sty-
            cke. Vthsäde                                3 1/4 tunna
L.         Engh enskijlt till höö                      3 laß
            Denne ägor hafua i förtijden warit brukade
            till Klockaregården.

7.         Aplegården
            hafuer i byemåll 24 alnar bred åker.
            Vthsäde i Södregierdet                 13 1/4 tunna
C.        Engh till höö                                  24 laß
            En beteshage till Aplegården, folio 189, littera Q.
            Jbidem en engehage till 5 laß höö, littera R.

8.         Kiällegården
            hafuer i byemåll 19 alnar bred åker.
            Vthsäde i Södregierdet                 10 1/2 tunna
C.        Engh till höö                                  19 laß

9.         Hillebrandz gården
            hafuer i byemåll 19 alnar bred åker.
            Vthsäde [de] i Sodregierdet2         10 1/2 tunna
C.        Engh till höö                                  19 laß

10.       Backegården3
            hafuer i byemåll 19 alnar bred åker.
            Vthsäde i Sodregierdet2                10 1/2 tunna
C.        Engh till höö                                  19 laß
            Engh wid Snoppetorp, folio 189, littera M, til 8 las.

11.       Hagegården
            hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
            Vthsäde i Södregierdet                  11 tunnor
C.        Engh till höö                                  20 laß

12.       Rumpegården
            hafuer i byemåll 20 alnar bred åker.
            Vthsäde i Sodregierdet4                11 tunnor
C.        Engh till höö                                  20 laß
            En engehage till Rumpegården till 5 laß höö,
            belägen wid Snoppetorp, folio 189, littera H.
            Jbidem en engehage, littera P, till 4 laß höö.

            Trägården cronehemman
            hafwer alla sina ägor i särdeles och
            enstakade åkerflåtter och enge humpar.
M.       Vthsäde i Södregierdet                  9 tunnor
N.        Engh till höö                                  2 laß
O.        En enghe hage till höö                    4 laß

K.        En åker eller vthiord till Brixtorp, vthsade5
P.         Engh till Brixtorp som ligga i särdeles
            och enskijlte teegar till höö            8 laß
Q.        Engh till Öfuertorp till höö             3 laß

(Karttext:)

På denne platzen ähr Bielbo kiörkia och kiörkieby belägen huilken nu fins afrittat fol. 205.
Måße
God hård waldz engh.
Måße.
Skogigh skeen waldz engh.
Godh suart mylla, någet leerblandat.
Tompte hage
Lind.
Lind.
Lind.
Skeen waldz engh med tofuer.
Sken waldz engh.           
1 D.v.s. åker
2 D.v.s. Södregierdet
3 Härefter blyertsanteckning Österg
4 D.v.s. Södregierdet
5 D.v.s. vthsäde