D7:22


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hanarp cronehemman      1
B.        Norregierdet vthsäde               5 1/2 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde             6 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                            30 laß
            Nödtorfftigh skogh och vthmark
            och någet fiskewaten i åen.E.        Linnefors cronehemman    1
F.        Norregierdet vthsäde               5 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde               7 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                            18 laß
            Nödtorfftigh skog och vthmarck och
            någet fiske i Storåen.

(Karttext:)

Stor åen
Leer iord
Hårdwaldz engh
Leeriord
Hård waldz engh.
Hård waldz engh
Stor åen
Leeriord
Sand iord
Lind.