D7:23


(Rubrik:) Eghby sochn. (Tillägg av annan hand: Gostringe härad, Östergötland)


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Disebergh cronehemman          1/2
B.        Norregierdet vthsäde               6 tunnor
C.        Mellangierdet                          1 1/2 tunnor
D.        Södregierdet                           3 tunnor
E.         Engh til 16 laß höö.
F.         En frelse vthiord, vthsäde         2 1/2 tunnor
            Till Dijseberg ähr nödtorfftigh
            skogh och vthmark och fiskewatn
            i åen ähr ganska ringa.

(Karttext:)

Skeenwaldzeng
Hårdwaldz eng
Sandiord
Sånd jord.
Sand iord
Lill åen.

(Annan anteckning:)

Författad år 1638 af Johan Larsson Groth