D7:24-25


(Rubrik:) Egby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Rykkelsby cronehemman            1           
            skattehemman 1, frelsehemman 1,
            vthiord 1.

1.         Cronehemman 1, hafuer
            tuene bord, Store bordet 29 alnar,
            Lille bordet 14 alna bred åker.           
B.        Norregierdet vthsäde               10 tunnor
C.        Södre gierdet vthsäde              14 tunnor
D.        Engh till höö                             40 laß
E.         Miölquarn 1 som går höst och
            wår.

2.         Skattehemman 1, hafuer i
            byemål tuenne bord, Lille borde
            21 aln, Store bordet 36 alna bred åker.          
B.        Norregierdet vthsäde               13 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde               17 1/2 tunnor
D.        Engh til höö                             50 las
F.         Een miölquarn som går host1 och wår.

3.         Frelsehemman 1, hafuer tuen-
            ne bord, Store bordet 36 alna, Lille
            bordet 7 alna bred åker.          
B.        Norregierdet vthsäde               10 1/2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde               13 1/2 tunnor
D.        Engh till höö                             40 laß
G.        Een miölqwarn som går höst och wår.
H.        En sågeqwarn till heele byen.

4.         Skattevthiord 1, hafuer i bye-
            mål 14 alna bred åker.          
B.        Norre gierdet vthsäde              3 1/2 tunnor
C.        Södregierdet                           5 tunnor
D.        Engh till höö                             6 laß
          
            Till förbemälte by ähr nödtorfftig skogh,
            vthmark och någet fiske watn i
            åen.

(Karttext:)

Hård waldz engh.
Öriord
Hård waldz engh
Stor åen
Leer blandat iord
Hård walz engh
Sand blandat iord
Hårdwaldz eng.                   

1 D.v.s. höst