D7:27


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Börshult cronehemman.
B.        Östergierdet vthsäde      1 1/2 tunnor
C.        Westergierdet vthsäde   1 1/4 tunnor  
D.        Södregierdet vthsade1   1 3/4 tunnor
E.         Engh till 14 las höö.
            Ganska ringa fiskewatn i Storåen,
            någen skog och vthmark.
            Vthi åkeren ähr halfdelen sten och
            backar som ähre vth recknade och
            särskilde ifrån åkeren.

(Karttext:)

Stor åen
Måse.
Engh.    

1 D.v.s. vthsäde