D7:28-29


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lönshult cronehemman  1/2
B.        Norregierdet vthsäde     2 tunnor
C.        Östergierdet                  2 tunnor  
D.        Wästergierdet               2 1/2 tunnor
E.         Engh till 26 laß höö.
            Här til ähr nödtorfftigh skog och vthmark
            och gott fiske vthi Storåen, både lax och
            åle fiske. Flere lägenheeter fins intit till
            Lönshult.F.         Lille Målen cronehemman.
G.        Norregierdet vthsäde     1 1/2 tunnor
H.        Wästergierdet vthsäde   1 tunnor
I.          Engh till        10 laß höö.
            Flere lägenheeter fins intit der till,
            hwarken vthmark eller skogh.

(Karttext:)

Stora åen
Hård waldz engh.
Hård waldz eng.
Betes hage
Betes hage.
Storåen.
Hård waldz engh.