D7:31


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Kiällareholmen cronehemman   1/4
B.        Norregierdet vthsäde                2 1/4 tunnor
C.        Södregierdet vthsede                3 tunnor              
D.        Engh till höö 16 laß.
            Någen skog och vthmark.E.        Biörneholmen cronehemman      1/4
F.        Norregierdet vthsäde                2 1/8 tunnor
G.        Östergierdet vthsede                1 1/8 tunnor
H.        Wäster gierdet vthsäde             2 1/2 tunnor
I.         Engh till höö                             15 laß.
            Någen skogh och vthmark.

(Karttext:)

Måße eng
Måß engh
Öriord
Kier engh