D7:32-33


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lundby cronehemman       1
                        skattehemman       1 
1.         Cronehemman 1, rentar 5 tunnor korn,
            hafuer i byemål 5 alna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde          15 tunnor
C.        Wästergierdet vthsede       13 tunnor              
D.        Engh till höö                      15 las

2.         Skattehemman 1
            hafuer i byemål 11 allna bred åker.
B.        Östergierdet vthsäde          33 tunnor
C.        Wästergierdet vthsäde       26 tunnor              
D.        Engh till hoo1                     33 laß

            Här till ähr någen skogh och vthmark
            och elliest ringa fiske i Storåen.

(Karttext:)

Dung iord
Hård waldz eng
Dungiord
Dung iord
Lindh.
Lill åen
Dung iord.
Dung iord.
Skeen waldz engh
Stor åen.

1 D.v.s. höö