D7:34


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Strömskullen cronehemman
B.        Norregierdet vthsäde         2 tunnor
C.        Södregierdet vthsäde         1/2 tunnor              
D.        Engh till 8 las höö.
            Här till ähr ingen skog eller vth-
            mark, vthan han moste medh andre
            byar näst omkring belägne hafua
            sin bodskap på deras ägor med sämijea1.A.        Häslekullen cronehemman 1/4
F.        Östergierdet vthsäde          3/4 tunnor
G.        Wästergierdet                   2 1/4 tunnor              
H.        Södregierdet                     1/2 tunnor
I.          Engh till höö                     10 laß
            Jngen vthmark eller skogh eller
            någre andre lägenheeter som hem-
            manet förbättra kan.

(Karttext:)

Stenigh eng med berg och backar.
Måsengh.

1 D.v.s. sämja?