D7:35


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Dala cronehem-
           
man   1 1/4
            Frelsehemman    1
            Skatte vthiorder  2
1.         Frelsehemman    1
            hafuer i byemål 1 1/2 stenger
            bred åker.       
B.        Westergierdet sås    5 tunnor
C.        Östergierdet            3 tunnor              
D.        En wreet                 4 1/2 tunnor
E.         En wreet                 2 ½ tunnor

            Notarum Explicatio
                                                                                              
F.         En wreet            2 1/2 tunnor
G.        Eng til 15 las höö.
2.         Cronhemman         
           
hafuer i byemål 2
            stenger bred åker.      
B.        Wästergierdet          6 1/2 tunnor
C.        Östergierdet            4 1/2 tunnor          
G.        Engh till 20 las höö.
H.        En wret till crone-
            gården, vthsäde       2 tunnor

            Notarum Explicatio
                                                                                              
3.         Cronehemman         1/4
            hafuer i byemål 1 stångh bred åker.
B.        Westergierdet vthsäde     3 1/4 tunnor
C.        Östergierdet vthsäde       2 3/4 tunnor          
G.        Engh till 7 1/2 laß höö.

4.         Skatte vthiord    1 ähr lika i alle legenheeter
            med näst skrefne cronojord nummer 3.
           
5.         Skatte vthiord    1 ähr lika i alle legenhee-
            ter med forskrefne1 vthiord nummer 4.

            Till Dala ähr nödtorfftig skog och vthmark
            och n<å>get fiskewatn i Stor åen.

(Karttext:)

Sand iord
Leeriord
Leeriord
Öringe ägor.
Stor åen.
Lind
Lind
Hård waldz eng.
Öringe åen

1 D.v.s. förskrefne