D7:36-37


(Rubrik:) Eghby sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Barbeck cronehemman      1
            cronevthiord                      1     
           
frelsehemman                    1
1.         Cronehemman 1, hafuer i byemål
            med cronevthiorden 16 alna bred åker.      
B.        Wästergierdet vthsäde       5 3/4 tunnor
C.        Östergierdet                      7 1/4 tunnor              
D.        Eng till höö                        20 laß
F.         En wreet i Norengen til 2 tunneland
            hafreiord.

2.         Frelsehemman 1, hafuer i bye-
            mål 16 alna bred åker.      
B.        Wästergierdet vthsäde       5 3/4 tunnor
C.        Östergierdet                      7 1/4 tunnor              
D.        Engh till 20 laß höö.
E.         En wreet i Norengen, vthsäde 2 tunnor
            hafreiord.

            Till Barbeck ähr nödtorftig skog och
            mulebete och någet fiske i Storåen,
            doch ganska ringa.

(Karttext:)

Skogz hage
Hård waldz eng
Leeriord
Leeriord
Stor åen.
Hårdwaldz eng